AUTORIZOVANÝ TECHNIK - PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY V JAZYCE NĚMECKÉM

Fulnecká 109, 742 47 Hladké Životice
Tel. 556 756 014, mobil: 604 206 881, e-mail: petrbill@m-zone.cz


NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

V rámci své specializace se zabývám projekty silnoproudých zařízení
do 1 000V (na základě zkoušek z vyhlášky č. 50/78Sb., § 6 a 10
a živnostenského listu pod obchodním jménem Petr Bill): Provádíme

 • Průmyslové instalace - veškeré elektrorozvody včetně návrhu a výpočtu osvětlení a příslušných rozvodných zařízení, řízení a ovládání jednoduchých technologických procesů (reléové automatiky, částečně programovatelné automaty), měření a regulace vytápění a vzduchotechnických zařízení


  • elektroinstalace zemědělských zařízení (stáje, kravíny) včetně rozvodných zařízení

  • vnitřní sdělovací instalace - rozvody telefonu, elektročasu, rozhlasu a společné televizní antény

  • hromosvody včetně návrhu vnitřní ochrany před přepětími u všech typů citovaných objektů

  • venkovní kabelové rozvody včetně územního a stavebního řízení

  • veřejné osvětlení s tímtéž

  • elektropřípojky s tímtéž

  • rekonstrukce vrchních sítí NN malého rozsahu


  • elektroinstalace a rekonstrukce včetně rozvodných zařízení v občanské výstavbě - rodinné domky, administrativní budovy, plynové kotelny, zdravotnická zařízení.


   Dokumentace

 • Výkresy instalací jak v půdorysech, tak v katastrálních mapách včetně elektrických rozváděčů, legendy, konstrukčních obrázků, řezů kabelových tras a dalších doprovodných "ilustrací" dělám na PC. Půdorysy i katastrální mapy buď  skenuji nebo "natahuji" ve formátech DXF a DWG.

 • K projektům vždy vypracovávám podrobné položkové rozpočty v aktuální cenové hladině

  • tyto rozpočty mi zároveň slouží jako východisko ke stanovení ceny PD, a to kalkulací dle ceníku projektových prací UNIKA z rozpočtových nákladů, tj. hlavy II nebo III souhrnného rozpočtu.

   
   Spolupracovníci

  Nemám žádné zaměstnance, protože nemám povahu a chuť někoho řídit, ale

  • spolupracuje se mnou manželka - kresličské práce, psaní technických zpráv a doprovodných dokumentů a vkládání rozpočtů na PC, kompletace hotových akcí

  • na větší akce bych byl schopen si zajistit spolupracovníka.

  Jsou mi milejší menší akce, hodnoceno dle rozpočtových nákladů asi tak do 2 milionů.
   Překladatelské služby

  Dále se věnuji překladům technických textů z němčiny
  na základě živnostenského listu a státních zkoušek z jazyka německého.
  Bližší informace Vám rád sdělím telefonicky nebo e-mailem.

  Na Vaše dotazy se těší Petr Bill.


  Design & Copyright © 2000 Agentura PAMAS MW - Martin Weber. Všechna práva vyhrazena.
  INTERKAT Atlas Seznam RED box Centrum